• نام پروژه: پروژه ساخت الاچیق فلزی در شهریار
  • نام کارفرما: آقای اقبالی
  • محل احداث: شهریار
  • نوع پروژه: آلاچیق فلزی
  • متریال مورد استفاده: پروفیل فلزی سایز ۴۰ ، صفحه فلزی سایز ۱۵، پروفیل فلزی سایز ۱۰ ، پروفیل فلزی سایز ۲ ، تایل پرچین

این پروژه برای ساخت آلاچیق توسط مهندس اقبالی در اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰،  از صفر تا صد به شرکت آرمان پوشش سپرده شد.
برای پی ریزی این آلاچیق، ما ابعاد ۵۰ در ۵۰ زمین را حفاری کردیم، و صفحات ۱۵ در ۱۵ را کار گذاشتیم و این حفاری را با بتن پر کردیم و از پروفیل های ۸ در ۸ به عنوان ستون برای آلاچیق استفاده کردیم.
در آیین نامه ساخت آلاچیق، ارتفاع استاندارد برای الاچیق ها ۲.۷۰ تا ۳ متر در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه مهندس اقبالی ارتفاع آلاچیق فلزی را ۳.۳ متر درنظر گرفته بود، ما هم برای رسیدن به این ارتفاع، طول ستون های آلاچیق را کمی بلند تر کردیم.

برای اتصال ورق های سقف شیبدار، ما از پروفیل  ۴ در ۴ با برش هایی با فاصله منظم استفاده کردیم تا زیرساخت منحنی را برای نصب سقف آلاچیق ایجاد کنیم.

حال نوبت به نصب سقف برای آلاچیق فلزی رسیده بود پس ما از ورق های از ورق های تایل های پرچین استفاده کردیم که دارای تیزه های منحنی است، استفاده کردیم.

در نهایت برای رنگ کاری، ما از رنگ نقره ای ماشینی استفاده کردیم که در آفتاب یا شرایط بارندگی مقاومت بالایی داشته باشد.

برای اجرای پی این آلاچیق ما ۳ روز در نظر گرفتیم که ۱ روز برای عمل آوری بتن و ۲ روز دیگر برای اجرای بتن در زیرسازی آلاچیق اختصاص دادیم و برای نصب سقف آلاچیق و سایر فعالیت های مرسوم در ساخت آلاچیق، ما ۴ روز را اختصاص دادیم و در مجموع در مدت ۷ روز این آلاچیق با موفیقت به پایان رسید.