• نام پروژه: سقف شیبدار در دشت مشاء
  • نام کارفرما: آقای قاسم زاده
  • محل احداث: دشت مشا
  • نوع پروژه: سقف شیبدار
  • متریال مورد استفاده: فلاشینگ ، لمبه ۱۶۰ ، پروفیل فلزی سایز ۴۰ ، پروفیل سایز ۳۰ ، ورق ذوزنقه ای

در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، آقای مهندس قاسم زاده ، مالک و سازنده ساختمان واقع شده در دشت مشا دماوند ، به عنوان کارفرمای این پروژه ، با شرکت آرمان پوشش تماس گرفتند و صحبت اولیه برای اجرای پیشانی و نمای فلزی ساختمان انجام شد.
روز بعد به محل پروژه واقع در دشت مشا، مراجعه کردیم و متراژ پروژه اندازه گیری شد و براورد هزینه به آقای مهندس قاسم زاده اعلام شد و ایشان به عنوان کارفرما ، هزینه ها و روال اجرای پروژه را تایید کردند.
بعد از تایید آقای مهندس قاسم زداه ، ورق های نما خریداری شد و به محل پروژه ارسال شد و روال اجرای پروژه به صورت رسمی آغاز شد.
برای این پروژه ، کار ما از چند قسمت تشکیل شده بود:

ساخت خر پا

این پروژه تا سقف ساخته شده بود و کار ما از این مرحله شروع میشد. در قدم اول و قبل از نصب عایق و پوشش سقف شیبدار ، اقدام به ساخت خرپا نمودیم تا بستر ادامه ساخت سقف شیبدار را فراهم کنیم.
خرپا این پروژه به صورت لوزی ساخته شد و توسط اتصال از طریق جوشکاری به سقف ساختمان متصل شد.

نصب سقف

بعد از اینکه خرپا و زیرسازی سقف شیبدار را اجرا کردیم ، نوبت به نصب سقف رسید. برای پوشش سقف شیبدار ، ما از ورق معمولی ذوزنقه ای استفاده کردیم و طبق درخواست کارفرما ، ما از ورق های بدون رنگ استفاده کردیم.

نصب ورق های کنار ساختمان

بعد از اتمام اجرای سقف شیبدار ، برای زیبایی بیشتر نمای ساختمان ، ما سقف ساختمان را از بغل نیز ادامه دادیم و تا ارتفاع سقف طبقه اول ادامه دادیم. برای دور تا دور نمای فلزی از نمای ۳ پله و لمبه ۱۶۰ سانت استفاده کردیم تا نمای ساختمان یک دست شود.

نصب قاب پنجره ها

برای قاب پنجره ها ، ما با استفاده از ورق خام ( فلاشینگ ) ، یک گلدان جلوی پنجره ایجاد کردیم و ادامه قاب پنجره را با ورق لمبه های فلزی محدود کردیم. به این صورت با استفاده از ورق های فلز ی ، یک قاب پنجره بسیار خاص را ایجاد کردیم.