• نام پروژه: سقف شیروانی با ورق ذوزنقه ای
  • نام کارفرما: آقای محسنی
  • محل احداث: تهران
  • نوع پروژه: سقف شیبدار
  • متریال مورد استفاده: پروفیل ۴ در ۴ ، ورق ذوزنقه ای ، توری ، پشم شیشه

 در این پروژه ، کارفرما قصد اضافه کردن یک طبقه به ساختمان خود را داشت.

شروع این پروژه از قسمت نصب سرستون ها بود تا در ادامه ۸ ستون برای اتصال خرپا به پشت بام این ساختمان ، در محل نصب گردید.

بعد از تراز کردن ستون ها ، شروع به ساخت خرپا کردیم.
چون پشت بام این ساختمان ۲ تکه بود، ما از سقف شیبدار کتابی استفاده کردیم و به همین دلیل باید ۲ خرپا برای نگه داشتن سمت راست سقف شیبدار و سمت چپ سقف شیبدار ساخته می‌شد.

بعد از اینکه خرپا را روی ستون ها سوار کردیم، نوبت به تیرریزی های خرپا رسید تا اتصال پوشش سقف شیبدار به خرپا فراهم گردد.

بعد از عملیات تیرریزی، روی تیر های خرپا توری فلزی پهن کردیم تا بستر مناسبی برای عایق سقف شیبدار و پوشش سقف شیبدار تشکیل گردد.

بعد از توری، از پشم شیشه به عنوان عایق سقف شیبدار استفاده کردیم و درنهایت از ورق های ذوزنقه ای به عنوان آخرین مرحله از اجرای سقف شیبدار یعنی پوشش سقف شیبدار استفاده کردیم.