• نام پروژه: اجرای سقف شیبدار برای سوله
  • نام کارفرما: آقای رضایی
  • محل احداث: پارچین
  • نوع پروژه: سقف شیبدار
  • متریال مورد استفاده: ورق فلزی ۵۰ ، توری شبکه ریز ، پشم شیشه ۵ سانتی

در تاریخ 1399/4/15 ، آقای رضایی برای ساخت یک سوله دو طبقه با تعداد 10 عدد دهنه، به دفتر ما مراجعه کردند.

از ابتدای پروژه با تحقیقات در محل احداث پروژه، متریال و نوع سوله را انتخاب کردیم و کارفرما هم با این طرح موافقت کردند و با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از سوله، تصمیم گرفتیم تا سوله را به صورت 2 شیب احداث کنیم.

در تاریخ 1399/4/25 ، با عقد قرارداد پیمانکاری میان شرکت آرمان پوشش و آقای رضایی، پروژه به صورت رسمی آغاز شد و کارفرما مسئولیت خرید ستون های فلزی و متریال های اولیه را به عهده گرفت.

از تاریخ 1399/5/1 ، ساخت سوله در کارگاه شرکت آرمان پوشش آغاز کردیم و برای ساخت این سوله، 33 ستون و 10 دهنه درنظر گرفتیم که از ستون های 8میل برای ستون های اصلی استفاده کردیم.

روند آماده کردن متریال ها شامل اسکلت فلزی ، ورق گالوانیزه و سایر اقلام، به مدت 20 روز کاری طول کشید و پس از آماده سازی، به محل احداث سوله منتقل کردیم.

بعد از اینکه اسکلت فلزی و سایر متریال ها را در محل احداث قرار دادیم، نصب آن ها را در محل حفاری شده، شروع کردیم که روند نصب اسکلت فلزی به مدت 3 روز کاری طول کشید.

مطابق آیین نامه (مبحث 10)، اسکلت فلزی سوله را جوشکاری کردیم پروژه برای نصب سقف آماده کردیم.

برای نصب سقف، از ورق فلزی ۵۰ و توری شبکه ریز و پشم شیشه ۵ سانتی استفاده کردیم که این نوع پوشش، در میان سوله ها بسیار رایج است و برای محل اتصال ورق ها، از آبرو استفاده کردیم و در نهایت نصب سقف و پوشش سقف، به مدت 6 روز کاری طول کشید و اتصالات سقف و پوشش سقف را توسط پیچ انجام دادیم و در تاریخ 1/6/1399 ، پروژه با تایید مهندس ناظر و شخص کارفرما به پایان رسید.