• نام پروژه: آلاچیق فلزی شش ضلعی در کرج
  • نام کارفرما: آقای صادقی
  • محل احداث: کرج
  • نوع پروژه: آلاچیق فلزی
  • متریال مورد استفاده: پروفیل فلزی سایز ۱۲ ، پروفیل فلزی سایز ۱۰ ، پروفیل فلزی سایز ۲ ، چوب روس ، آردواز

این پروژه در تابستان سال ۱۴۰۰، در شهر کرج انجام شد. کارفرمای این پروژه، از بین مدل های مختلف آلاچیق، آلاچیق ۶ ضلعی را برای اجرا در شاهنشین آپارتمان خود انتخاب کرده بودند و برای پوشش شقف آلاچیق، متریال آردواز را مشخص کرده بودند.

با توجه به اینکه این پروژه در فضای باز شاهنشین واحد آپارتمانی باید اجرا می‌شد، پس زیرسازی و اتصالات پایه های آلاچیق به سطح شاهنشین بسیار مهم بود.

بعد از اینکه محل پایه های آلاچیق را مشخص کردیم، پایه هارا توسط میلگرد به سطح زمین متصل کردیم و به این ترتیب مرحله اول اجرای آلاچیق فلزی انجام شد.

در مرحله بعدی از اجرای آلاچیق، باید ستون های آلاچیق را به زیرسازی آلاچیق متصل می‌کردیم، برای اینکار ما از پروفیل فلزی به عنوان ستون های آلاچیق استفاده کردیم و آنها را به پایه های آلاچیق جوشکاری کردیم.

بعد از اجرای ستون های آلاچیق و تراز کردن آنها، نوبت به اجرای خرپا برای اتصال سقف آلاچیق فلزی به ستون های فلزی آلاچیق رسید. در این مرحله، ما با ایجاد برش ها با فاصله های مشخص و جوشکاری آنها، خرپای آلاچیق را شکل دادیم و به بدنه آلاچیق جوش دادیم و برای تیرریزی های خرپا نیز از پروفیل های سایز ۲ استفاده کردیم.

به دلیل اینکه قرار بود از متریال آردواز برای سقف آلاچیق فلزی استفاده کنیم، روی تیرریزی های خرپا را توسط چوب نراد ( چوب روسی ) مجدد تیرریزی کردیم و به این ترتیب بستر اتصال سقف آلاچیق فلزی با متریال آردواز آماده شد.

بعد از آماده سازی زیرسازی سقف آلاچیق، با استفاده از متریال آردواز، سقف آلاچیق فلزی را به صورت ۶ ضلعی شکل دادیم و متصل کردیم.

بعد از اتصال سقف آلاچیق، نوبت به اجرای لمبه های فلزی برای کناره های آلاچیق رسید و بعد از آن هم سوراخکاری های لمبه برای نصب لامپ های هالوژن انجام شد و به این ترتیب آلاچیق فلزی در قسمت شاهنشین آپارتمان به پایان رسید.